۱۶ دستور ترمينال ضروري که کاربران مک بايد از آن‌ها اطلاع داشته باشند

بازدید: 72
دیدگاه: 0
نویسنده: وحيدي زمان زاده
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1400

در بخش Utilities که در صفحه Application مک قرار دارد، مي‌توانيد اپليکيشن ترمينال را پيدا و دستورها را با استفاده از خط فرمان اجرا کنيد. براي آشنايي با محيط ترمينال به Applications > Utilities برويد و آن را اجرا کنيد؛ همچنين مي‌توانيد با جستجوي Terminal در Spotlight آن را پيدا کنيد.

بسياري از کليدهاي ميانبري که در اپ‌هاي ديگر از آن‌ها استفاده مي‌کنيد، در محيط ترمينال نيز قابل اجرا هستند. براي مثال مي‌توانيد چندين تب‌ را با کليدهاي ميانبر Command + T باز کنيد. براي باز کردن يک پنجره ترمينال جديد از کليدهاي ميانبر Command + N کمک بگيريد. دستورهاي کات، کپي و پيست نيز با همان دکمه‌هاي ميانبر هميشگي قابل انجام هستند. همچنين مي‌توانيد هر فايل يا فولدري را داخل پنجره ترمينال بکشيد تا بلافاصله به آن دايرکتوري هدايت شويد.

خط فرمان مک

در اين مطلب ‌ي  ايران ديتا نوين  برخي از اساسي‌ترين دستورهاي ترمينال مک را پوشش داده‌ايم. اگه از خط فرمان لينوکس استفاده کرده باشيد، اين دستورها براي شما آشنا خواهند بود. پس از مطالعه اين مطلب مي‌توانيد مک خود را با کمک يک دستور ساده در خط فرمان قفل يا خاموش کنيد. 

براي تغيير دستورها از Flag‌ استفاده کنيد

اکثر دستورها را مي‌توان با يک فلگ به‌صورت خط فاصله و يک حرف براي دسترسي به توابع مختلف ضميمه کرد. به‌عنوان مثال فلگ R- يک فرمان را به‌صورت بازگشتي اعمال مي‌کند تا آن دستور در يک دايرکتوري و همه فايل‌ها و فولدرهاي موجود در آن دايرکتوري خاص و همه فايل‌ها و فولدرهاي داخل آن فولدرها و … اعمال شود.

فلگ هميشه پس از دستور ظاهر مي‌شود؛ براي مثال به اين دستور دقت کنيد:

  -i

در اين فرمان:

  •  rm دستور حذف است (remove).
  • فلگ i- به فرايند دستور مي‌دهد تأييد کاربر را درخواست کند.
  •  در بخش  آدرس فايل يا فولدري که روي درايو قرار دارد، قرار مي‌گيرد.

بنابراين حذف فولدر انتخاب‌شده پس از تأييد کاربر اتفاق خواهد افتاد؛ اما اگه فلگ نبود، فولدر به‌طور خودکار حذف مي‌شد. دقت داشته باشيد که فلگ‌ها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند.

تغيير دايرکتوري: cd

 /cd /folder 

براي تغيير دايرکتوري بايد از دستور cd استفاده کنيد (Change Directory). براي مثال براي دسترسي به درايو خارجي Elements از دستور  /cd /Volumes/Elements استفاده مي‌شود.

تغيير دايرکتوري در ترمينال

براي جابجايي سريع به دايرکتوري‌هاي خاص مي‌توانيد از ميانبرها استفاده کنيد. براي مثال اجراي دستور ~ cd شما را به هوم دايرکتوري کاربر فعلي خواهد برد. براي رفتن به دايرکتوري روت مي‌توان از دستور /cd استفاده کرد. براي برگشتن از دايرکتوري جاري به دايرکتوري قبل‌ از آن، از دستور ..cd و براي بازگشت به دو دايرکتوري قبلي از دستور ../..cd  استفاده کنيد.

فهرست فايل‌ها و فولدرها: ls

 /ls /folder 

مي‌توان از دستور lکه براي پيمايش درايوها هم استفاده مي‌شود، براي فهرست کردن محتويات دايرکتوري فعلي استفاده کرد. براي به دست آوردن نتايج مختلف مي‌توانيد فلگ‌ها را به دستور ls اضافه کنيد. براي مثال با استفاده از فلگ C- مي‌توانيد خروجي را در چند ستون ببينيد. دستور S- خروجي را بر اساس اندازه و دستور lt- خروجي را بر اساس تاريخ ايجاد، نشان مي‌دهد. براي نمايش کامل محتويات (از جمله فايل‌هاي مخفي) از دستور la- و براي ايجاد يک فهرست با اندازه فايل‌هاي قابل خواندن از دستور lh- استفاده کنيد.

فهرست فايل‌ها و فلدرها در ترمينال

به ياد داشته باشيد براي پيمايش سريع‌تر، مي‌توانيد از همان ميانبرهاي مکان که با دستور cd استفاده مي‌شوند (به‌عنوان مثال ~ ls)، استفاده کنيد.

کپي: cp

 /cp file.txt /destination 

از cp براي اعمال فرمان کپي استفاده کنيد. در صورت لزوم يک فلگ اضافه و سپس فايل يا فولدر مورد نظر را وارد کنيد، اسپيس بزنيد و در نهايت پوشه مقصد را اضافه کنيد.

فرمان کپي در ترمينال مک

اگه مي‌خواهيد تنها يک فايل را کپي کنيد، مي‌توانيد مطابق مثال بالا از دستور cp بدون فلگ استفاده کنيد. اگه مي‌خواهيد يک دايرکتوري را کپي کنيد، بايد از فلگ R- استفاده کنيد تا نشان بدي که همه فايل‌ها و فولدرهاي موجود در دايرکتوري بايد کپي شوند:

 /cp -R /folder/ /destination 

مي‌توانيد چندين فايل را در يک دستور کپي قرار بدي :

 /cp file1.txt file2.txt file3.txt /destination 

جابه‌جا کردن و تغيير نام: mv

 /mv file.txt /destination 

فرمان Move تقريباً با دستور کپي يکسان است؛ با اين تفاوت که هنگام انتقال دايرکتوري‌ها نيازي به افزودن فلگ بازگشتي R- نيست. مي‌توانيد يک فلگ i- را به دستور اضافه کنيد تا قبل از جابه‌جا شدن دايرکتوري، تأييد کاربر گرفته شود؛ زيرا دستور mv به‌طور ديفالت تمام فايل‌ها را در مقصد بازنويسي مي‌کند.

دستور جابجا کردن و تغيير نام در ترمينال

مي‌توانيد با جابه‌جا کردن يک فايل در داخل همان دايرکتوري، با استفاده از دستور mv نام آن را تغيير بدي :

 mv oldfilename.txt newfilename.txt 

ساخت دايرکتوري جديد: mkdir

 

اگه قصد ايجاد يک دايرکتوري جديد داريد، از دستور mkdir و به دنبال آن، نام دايرکتوري که مي‌خواهيد ايجاد شود، استفاده کنيد. مي‌توانيد با جدا کردن نام دايرکتوري‌ها با اسپيس، چند دايرکتوري ايجاد کنيد:

 mkdir folder1 folder2 folder3 

ساخت دايرکتوري جديد در ترمينال

اگه مي‌خواهيد در نام فولدرتان فاصله وجود داشته باشد، بايد نام فولدر را داخل (” “) قرار بدي ؛ براي مثال: “mkdir “my folder

حذف کردن فايل‌ها و فولدرها: rm

 

فرمان rm بدون تأييد شما بلافاصله فايل‌ها و فولدرها را حذف مي‌کند. براي جلوگيري از بروز حادثه و درخواست تأييد کاربر پيش از حذف فايل، مي‌توانيد فلگ i- را به کار ببريد.

حذف کردن فايل‌ها و فلدرها در ترمينال

مي‌توانيد با افزودن نام فايل‌ها به انتهاي دستور، چندين فايل را هم‌زمان حذف کنيد: 

 rm file1.txt file2.txt file3.txt 

نمايش Disk Usage و فضاي خالي: du و df

 /du /destination 

مي‌توانيد از دستور du براي محاسبه مقدار استفاده از ديسک در محلي که مشخص‌ مي‌کنيد، استفاده کنيد. براي بازخواني مفيدتر، دستور /du -sh / destination را اجرا کنيد تا نتايج خروجي برايتان قابل خواندن باشد.

نمايش Disk Usage و فضاي خالي در ترمينال

مي‌توانيد از فرمان df -h براي محاسبه فضاي ديسک استفاده کنيد يا از فلگ H- براي نمايش کل فضاي ديسک با واحدهاي ذخيره‌سازي متريک کمک بگيريد.

پيدا کردن فايل: find

 

دستور find ميتونه به شما در يافتن فايل‌هاي روي ديسک کمک کند. پس از دستور find، محل دايرکتوري که مي‌خواهيد در آن جستجو کنيد، فلگ name- و سپس نام فايل مورد نظر را وارد کنيد.

پيدا کردن يک فايل در ترمينال

هميشه مي‌توانيد از علامت * براي جستجوي نام فايل‌هايي که از يک نوع هستند، استفاده کنيد؛ به‌عنوان مثال، ‘find /location/ -name ‘*.png تمام فايل‌هايي که داراي پسوند PNG. هستند در محل مشخص‌شده جستجو مي‌کند.

باز کردن فايل: open

 

مي‌توانيد از دستور open براي باز کردن فايل‌ها يا دايرکتوري‌ها استفاده کنيد. مي‌توانيد چندين دايرکتوري يا فايل را با آوردن نامشان در انتهاي دستور باز کنيد؛ به‌عنوان مثال، open file1.txt file2.txt file3.txt  سه فايل تکست را هم‌زمان باز خواهد کرد.

باز کردن يک فايل در ترمينال مک

مي‌توانيد فايل‌ها را در برنامه‌هاي خاص باز کنيد. براي اين کار بايد از فلگ a- استفاده کنيد و به دنبال آن نام برنامه يا مسير فايل APP. را بنويسيد:

 open -a Preview file.pdf 

ويرايش فايل: nano

 

nano يک ويرايشگر متن ساده و متن باز است که براي ويرايش فايل‌ در ترمينال macOS استفاده مي‌شود. مي‌توانيد فايل‌هاي متني، از جمله فايل‌هاي سيستمي را با استفاده از دستور nano که نام فايل در ادامه آن آمده است، ويرايش کنيد.

ويرايش يک فايل با nano در ترمينال مک

هنگامي که وارد نانو شديد، به دستورهاي پايين صفحه که همراه با کليد کنترل استفاده مي‌شوند، توجه داشته باشيد. براي ذخيره فايل، کليدهاي Control + O را فشار بدي يا با استفاده از کليدهاي Control + X بدون ذخيره فايل، محيط نانو را ترک کنيد.

سوپر يوزر: sudo

 

از پيشوند sudo براي اجراي فرمان به‌عنوان super user يا root يا admin استفاده مي‌شود. پس از وارد کردن يک دستور با پيشوند sudo، براي اجراي آن بايد رمز عبور خود را وارد کنيد.

سوپر يوزر در ترمينال

برخي از دستورها براي اجرا به دسترسي روت نياز دارند. به‌عنوان مثال اگه بخواهيد يک فايل سيستم را ويرايش کنيد، ممکن است لازم باشد براي ذخيره تغييرات از فرمان  استفاده کنيد. براي خاموش کردن بلافاصله‌ي مک از دستور sudo shutdown -h now کمک بگيريد. براي مثال اگه مي‌خواهيد مک ۳۰ ثانيه پس از اجراي دستور خاموش شود، دستور را به شکل sudo shutdown -h +30 وارد کنيد.

نمايش دايرکتوري فعلي: pwd

براي نمايش دايرکتوري فعلي که در آن هستيد، مي‌توانيد از دستور pwd استفاده کنيد (print working directory). اين دستور براي چاپ مسيري که بعداً نياز داريد آن را کپي و پيست کنيد، کاربرد دارد.

نمايش دايرکتوري فعلي در ترمينال

نمايش فرايندهاي در حال اجرا: top

براي مشاهده فهرستي از فرايندهاي در حال اجرا و مقدار CPU و حافظه‌اي که در حال استفاده از آن هستند، از دستور top کمک بگيريد. اين دستور به‌طور ديفالت فرايند‌ها را بر اساس مصرف CPU نشان مي‌دهد. در کنار هر ورودي يک PID يا process id وجود دارد.

نمايش فرايندهاي در حال اجرا در ترمينال

پس از اينکه کارتان به پايان رسيد، دکمه Q را فشار بدي تا به خط فرمان برگرديد. 

خاتمه دادن به يک فرايند: kill

براي خاتمه دادن به يک فرايند ابتدا بايد دستور top را اجرا کنيد تا PID فرايند را به‌ دست آوريد. سپس مي‌توانيد با دستور kill و به دنبال آن، نوشتن PID فرايند، به فرايند مورد نظر خاتمه بدي ؛ براي مثال، دستور kill 1569 فرآيندي که آيدي آن 1569 است خاتمه خواهد داد.

خاتمه دادن به يک فرايند در ترمينال

اطلاعات بيشتر در مورد دستور: man 

   

هر دستوري که در اين فهرست به آن اشاره شد، داراي توضيحاتي براي راهنمايي بيشتر در مورد نحوه استفاده از آن و عملکرد فلگ‌هاي مختلف در کنار آن، به همراه چند مثال است.

براي مثال دستور top داراي فلگ‌هاي زيادي است که مي‌توانيد با فرمان man top از آن‌ها اطلاع پيدا کنيد. اگه مي‌خواهيد در استفاده از خط فرمان و دستورهاي آن حرفه‌اي شويد، خواندن راهنماي دستورها به‌شدت لازم است.

اطلاعات بيشتر در مورد يک دستور در ترمينال

***

دانستن اين دستورها در مواقع ضروري بسيار کارآمد است. به‌عنوان مثال فرض کنيد در حالت ريکاوري نمي‌توانيد Finder را براي کپي فايل‌ از درايو مک اجرا کنيد؛ اما اگه با دستورها ترمينال آشنايي ساده داشته باشيد، مي‌توانيد در محيط ترمينال فايل‌ها را به‌صورت دستي کپي کنيد.

اميدواريم اين مطلب مورد استفاده شما قرار بگيرد. اگه تجربه کار با ترمينال داريد يا با دستورهاي ضروري و مفيد ديگري آشنا هستيد، آن را با ما و يوزرهاي ايران ديتا نوين در ميان بگذاريد.

اطلاعات فایل
  • پسورد: www.irandatanovin.ir
راهنمای دانلود

براي دانلود، وارد باکس دانلود شده و بر روي نسخه مورد نظر خود کليک کنيد و منتظر بمانيد تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخيره شدن فايل را انتخاب کنيد و منتظر بمانيد تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مديريت دانلود نداريد، پيشنهاد مي شود براي دانلود فايل ها حتماً از يک نرم افزار مديريت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنيد.

فايل هاي قرار داده شده براي دانلود به منظور کاهش حجم و دريافت سريعتر فشرده شده اند و ما براي آسايش و راحتي شما از بسته نصبي استفاده کرده ايم

فايل هاي کرک به دليل ماهيت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتي ويروس ها به عنوان فايل خطرناک شناسايي شوند در اين گونه مواقع به صورت موقت آنتي ويروس خود را غير فعال کنيد.

اگر نرم افزار نياز به فعال سازي و کرک شدن داشته باشد توضيحات کامل آن در پوشه مربوطه به همراه فعال ساز وجود دارد

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها

ديدگاه خود را با ساير بازديدکنندگان اين مطلب به اشتراک بگذاريد. در ارسال ديدگاه به قوانين زير توجه کنيد.

  • ديدگاه خود را به زبان فارسي بنويسيد.
  • ديدگاه هاي فينگليش تائيد نميشوند.
  • ديدگاه هايي که جنبه تبليغاتي داشته باشند تائيد نخواهند شد.
  • ديدگاه هاي داراي الفاظ رکيک يا توهين تائيد نخواهند شد.
کانال تلگرام ايران ديتا نوينصفحه اينستاگرام ايران ديتا نوين