چگونه از نورهاي خياباني براي بهبود عکاسي در شب استفاده کنيم؟

بازدید: 85
دیدگاه: 0
نویسنده: وحيدي زمان زاده
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1400

عکاسي شهري و خياباني هنگام شب در صورت استفاده از لامپ‌هاي خياباني ميتونه بسيار آسان باشد. لامپ‌هاي خياباني (منابع نور آماده) مي‌توانند به شکلي مؤثر نور موردنياز عکس را فراهم کنند. نورپردازي‌هاي خياباني ايده‌هاي ترکيب‌بندي و گزينه‌هايي را براي ثبت تصاوير عالي فراهم مي‌کنند؛ اما چطور مي‌توان از نورهاي خياباني در تصاوير استفاده کرد؟

چرا لامپ‌هاي خياباني

اغلب افراد داراي حداقل يک دوست صميمي هستند. با اين حال دوستان صميمي معمولا هميشه به‌خصوص هنگام عکاسي در شب همراهتان نيستند. البته اين يک مزيت است زيرا وجود همراه ميتونه حواستان را پرت کند؛ اما در عکاسي شب مي‌توانيد يک دوست خوب ديگر پيدا کنيد: لامپ خياباني.

لامپ خياباني يکي از عناصر ضروري براي خلق تصاوير زيباي شب است. بدون نور خياباني عکاسي شب خياباني وجود نخواهد داشت؛ خيابان‌ها کاملا سياه مي‌شوند و هيچ نوري براي نوردهي به دوربين وجود ندارد. در نتيجه لامپ‌هاي خياباني چند مزيت را براي عکاسي در شب به دنبال دارند:

۱. معمولا کل تير چراغ روشن مي‌شود و بر اساس موقعيت، نوري جوي را ايجاد مي‌کند.

۲. نور به محيط اطراف منعکس مي‌شود و هايلايت‌‌ها و سايه‌روشن‌هاي جذابي روي ديوارها، درها، پياده‌رو، جاده و اشخاص به وجود مي‌آيد.

۳.  اجازه مي‌دهد به شکلي خلاقانه تصاوير عکاسي خياباني را ترکيب‌بندي کنيد. مي‌توانيد از فيلتر Pro Mist روي لنز خود استفاده کنيد که امکان ايجاد نيم‌سايه‌هاي جوي را در اطراف درخشش لامپ خياباني مي‌دهد. همچنين مي‌توانيد از شخصي که وارد منبع نور شده يا با سايه‌هاي عميق احاطه شده عکاسي کنيد. مي‌توانيد روي جزئيات و بافتي که نور لامپ خياباني روي ديوارها يا ساختمان‌هاي به وجود مي‌آورد، فوکوس کنيد. لامپ‌هاي خياباني در فضاي مه‌آلود حالتي بسيار جوي پيدا مي‌کنند به‌ويژه اگه از فاصله‌اي کمي دور عکاسي کنيد. همچنين مي‌توانيد از لامپ خياباني به عنوان سوژه‌ي اصلي در ترکيب‌بندي خود استفاده کنيد.

عکاسي در نور خيابان

تنظيمات دوربين

مهم‌ترين نکته‌ي کليدي هنگام عکاسي از لامپ‌هاي خياباني و نور انعکاسي آن‌ها زياده‌روي نکردن در نوردهي است. وقتي تصوير بيش از اندازه نوردهي شود نمي‌توانيد در مرحله‌ي ويرايش تصوير هايلايت را جدا کنيد و جزئيات کار از بين مي‌روند.

به همين دليل مي‌توانيد از روش براکتينگ هنگام عکاسي در شب استفاده کنيد. به اين ترتيب مي‌توانيد نور نواحي سايه با نور کم و نوردهي نواحي روشن را تنظيم کنيد. سپس در فتوشاپ بهترين بخش‌هاي هر تصوير را با يکديگر ترکيب کنيد. براي مثال نوردهي مناسب لامپ خياباني را با نوردهي مناسب بخش‌هاي تاريک ترکيب کنيد. تصويري که نوردهي مناسب دارد را روي لايه‌اي بالاتر قرار دهيد و سپس نواحي مورد نظر را ماسک کنيد.

هنگام عکاسي در شب مي‌توانيد روش متفاوتي را پيش بگيريد. براي مثال مي‌توانيد موقعيت را قبل از عکاسي بررسي کنيد و سپس براي تنظيمات تصميم بگيريد، هيستوگرام را چک کنيد، نوردهي روشني‌ها را تنظيم کنيد و مطمئن شويد هيستوگرام به سمت راست برش نخورده است (افزايش روشني‌ها) و سپس بر همين اساس تنظيمات را انجام دهيد. متأسفانه ممکن است سايه‌هاي عميقي وجود داشته باشند اما مي‌توانيد ايزوي خود را تا حدي که نويز نداشته باشيد افزايش دهيد سپس مي‌توانيد سايه‌ها را در لايت‌روم بدون وجود نويز يا با وجود نويزي قابل قبول تنظيم کنيد.

البته نويز تا زماني که بر زيباشناسي تصوير و ترکيب‌بندي يا روايت عکاسي خياباني تأثير نگذارد مشکل‌ساز نيست. بااين‌حال نور بيش از اندازه در اغلب موارد ميتونه تصوير را خراب کند. در نتيجه براي تنظيمات عکاسي خياباني در شب، هيستوگرام دومين دوست خوب شما است.

جستجوي سوژه

روشنايي‌ها، سايه‌ها، بافت‌ها، جزئيات، کنتراست و هايلايت‌ها از عناصري هستند که مي‌توانيد در عکاسي شب براي برجسته نشان دادن تصاوير خود به کار ببريد. در ادامه به چند نمونه از اين تصاوير نگاه مي‌کنيم:

تصوير نهايي ادغام نورها

تصوير ادغام‌شده‌ي نهايي

تصوير با نوردهي مناسب

تصوير با نوردهي مناسب

تصوير با نوردهي کم

تصوير با نوردهي کم

در تصوير فوق لامپ خياباني با انعکاس نور روي ديوار و سنگفرش جزئيات بيشتري را نشان مي‌دهد و عکاس هم اين جزئيات را نمايش داده است. به هايلايت‌هاي زيبا در لبه‌ها و برآمدگي‌هاي ديوار و جزئيات برگ‌هاي پلاسيده دقت کنيد. ببينيد که هايلايت‌ها چطوري با ظرافت روي سايه‌ها فرود آمده‌اند. عکاس سه تصوير فوق با نوردهي‌هاي مختلف را با يکديگر ترکيب کرده تا از بهترين بخش هر تصوير استفاده کند.

پنجره ها و روياها

پنجره‌ها و روياها

تصوير فوق انعکاس نور لامپ روي ساختمان را نشان مي‌دهد. نورهاي داخل پنجره انعکاسي ندارند. اگه لامپ وجود نداشت پنجره‌ها ديده نمي‌شدند و پيام تصوير از بين مي‌رفت. نور لامپ خياباني عامل زيبايي پنجره است و سايه‌هاي ظريفي را در اطراف آن نشان مي‌دهد. اين نور داستاني را روايت مي‌کند و اين پرسش‌ها را در ذهن بيننده ايجاد مي‌کند: چرا فقط يک نور در خيابان وجود دارد؟ در خانه چه مي‌گذرد؟

استفاده از فيلتر براي عکاسي در شب

اين نيم‌سايه‌ي درخشان دورتادور لامپ با فيلتر Tiffen Pro Mist به وجود آمده است که حالتي جوي را به لامپ مي‌بخشد. در اين تصوير لامپ پياده‌رو و جاده‌ها را روشن‌ کرده و اجازه مي‌دهد عکاس از پياده‌رو و خطوط زرد کنار آن به عنوان خطوط راهنما استفاده کند. ببينيد لامپ خياباني چطوري سايه‌اي جذاب را به وجود آورده و لامپ‌هاي ديگر چطوري به ايجاد عمق در فاصله‌ي دورتر کمک کرده‌اند.

فيلتر براي عکاسي در شب

سوژه‌ي اصلي تصوير فوق لامپ خياباني است که در مرکز تصوير قرار گرفته و به ايجاد تقارن کمک مي‌کند. اين لامپ همچنين جزئيات ديوار و سنگفرش را روشن مي‌کند و با ايجاد سايه‌هاي جذاب اطراف ناحيه‌ي روشن به زيبايي بصري تصوير مي‌افزايد. تصور کنيد اگه لامپي وجود نداشت تنها مجموعه‌اي از پنجره‌ها را مي‌ديديد و هيچ سرنخ بصري براي خلق تصوير زيبا وجود نداشت.

ايجاد نور محيطي

اين لامپ خياباني به زيبايي خانه و درهاي قرمز را روشن کرده و به ايجاد عمق و فرم در تصوير کمک کرده است به‌طوري‌که مي‌توانيد جزئيات سايه را روي ديوارها و پشت خانه ببينيد. خود لامپ خياباني هم سوژه‌اي جذاب است و به مخاطب چشم‌انداز خيابان را نشان مي‌دهد. حالا تصور کنيد لامپي وجود نداشت. خانه به نظر تخت و يکنواخت مي‌رسيد.

تأثير لامپ خياباني بر محيط

در تصوير فوق اگه لامپي در کوچه نبود، پياده‌رو در تاريکي فرو مي‌رفت و تنها در دوردست لامپي نمايان بود.

کنتراست نور لامپ

لامپ‌هاي خياباني در اين تصوير داراي رنگ‌هايي قوي هستند و جلوه‌اي زيبا را به وجود مي‌آورند. رنگ نارنجي لامپ در برابر آسمان در ساعت آبي کنتراست بالايي به تصوير مي‌بخشد. لامپ سبز هم به عنوان عنصري رازآلود عمل مي‌کند.دفعه‌ي بعد که خواستيد در شب عکاسي کنيد، به دنبال لامپ‌هاي خياباني برويد و سپس سوژه‌ي خود را زير نور لامپ‌ها پيدا کنيد؛ سعي کنيد تصويرتان روايت‌گر باشد و رازي بصري را در خود داشته باشد.

درباره‌ي مؤلف: جو ردسکي عکاس هنري و دوستدار موسيقي مستقر در بريتانيا است. عقايد مطرح‌شده در اين مطلب عقايد و ديدگاه‌هاي شخصي هنرمند هستند. مي‌توانيد آثار ردسکي را در وب‌سايت و حساب‌هاي او در شبکه‌هاي اجتماعي به نام joeredski ببينيد.

 

 

اطلاعات فایل
  • پسورد: www.irandatanovin.ir
راهنمای دانلود

براي دانلود، وارد باکس دانلود شده و بر روي نسخه مورد نظر خود کليک کنيد و منتظر بمانيد تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخيره شدن فايل را انتخاب کنيد و منتظر بمانيد تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مديريت دانلود نداريد، پيشنهاد مي شود براي دانلود فايل ها حتماً از يک نرم افزار مديريت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنيد.

فايل هاي قرار داده شده براي دانلود به منظور کاهش حجم و دريافت سريعتر فشرده شده اند و ما براي آسايش و راحتي شما از بسته نصبي استفاده کرده ايم

فايل هاي کرک به دليل ماهيت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتي ويروس ها به عنوان فايل خطرناک شناسايي شوند در اين گونه مواقع به صورت موقت آنتي ويروس خود را غير فعال کنيد.

اگر نرم افزار نياز به فعال سازي و کرک شدن داشته باشد توضيحات کامل آن در پوشه مربوطه به همراه فعال ساز وجود دارد

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها

ديدگاه خود را با ساير بازديدکنندگان اين مطلب به اشتراک بگذاريد. در ارسال ديدگاه به قوانين زير توجه کنيد.

  • ديدگاه خود را به زبان فارسي بنويسيد.
  • ديدگاه هاي فينگليش تائيد نميشوند.
  • ديدگاه هايي که جنبه تبليغاتي داشته باشند تائيد نخواهند شد.
  • ديدگاه هاي داراي الفاظ رکيک يا توهين تائيد نخواهند شد.
کانال تلگرام ايران ديتا نوينصفحه اينستاگرام ايران ديتا نوين